این مطلب ترجمه ای از کتاب Startup   می باشد. درصورت تمایل می توانید متن اصلی  را در اینجا  ببینید و به ترجمه فارسی هم کمک کنید.

این مطلب Zypper و RPM، دو ابزار تحت خط فرمان مدیریت بسته ها را شرح خواهیم داد. 

استفاده از Zypper

Zypper یک مدیر بسته تحت خط فرمان برای نصب، بروزرسانی، حذف بسته ها بعلاوه مدیریت مخازن می باشد. آن بطور ویژه برای انجام وظایف مدیر نرم افزارها از راه دور  یا مدیریت نرم افزارها از طریق اسکریپتهای پوسته مناسب می باشد.

کاربرد عمومی

نحو کلی استفاده از Zypper  به اینصورت است:

 

zypper [global-options]command[command-options][arguments] ...

اجزای قرار گرفته درون کروشه ها ضروری نیستند. ساده ترین راه برای اجرای Zypper تایپ نام آن و در ادامه یک دستور می باشد. برای مثال برای اعمال تمام وصله های موردنیاز بر روی سیستم تایپ کنید:

zypper patch

افزون بر این شما می توانید یک یا چند تا از گزینه های سراسری را انتخاب و آنها را فقط قبل ازدستور تایپ کنید. برای مثال --non-interactive یعنی اجرای دستور بدون پرسش چیزی از کاربر (به صورت خودکار جواب های پیش فرض ار اعمال می کند).

zypper --non-interactive patch

برای استفاده از یک گزینه ویژه برای یک دستور خاص، آنها را درست بعد از دستور تایپ کنید. برای مثال --auto-agree-with-licenses یعنی اعمال تمام وصله ها بر روی سیستم بدون هیچ  پرسشی برای پذیرش مجوزها (آنها به صورت خودکار پذیرفته می شوند).

zypper patch --auto-agree-with-licenses

بعضی از دستورها به یک یا چند آرگومان نیاز دارند. بطور مثال ، وقتی از دستور install می شود شما نیاز دارید بسته هایی را برای نصب تعیین کنید:

zypper install mplayer

بعضی از گزینه ها همچنین برای آرگومان ها مورد نیاز هستند. دستور  زیر تمام الگو های معروف را نشان می دهد.

zypper search -t pattern

شما می توانید تمام انچه در بالا گفته شد را با هم ترکیب کنید. برای مثال، دستور زیر دو بسته mplayer و amarok از مخزن factory را نصب خواهد نمود.

zypper -v install --from factory mplayer amarok

گزینه --from از فعال نگه داشتن تمام مخازن ( برای حل هر گونه وابستگی ) زمانی که بسته ای از مخزن خاصی درخواست می شود اطمینان خواهد داد.

بیشتر دستوراتZypper گزینه dry-run که دستور واردشده را شبیه سازی میکند، را دارند.از آن می توان با هدف آزمایش استفاده نمود.

zypper remove --dry-run MozillaFirefox

ادامه دارد ...