سلام

مدتی است که نسخه ۱۲.۳ لینوکس معروف اوپن سوزی با بهبود های فراوان منتشر شده است. برای دریافت ایمیج قابل نصب به وب سایت اصلی اوپن سوزی مراجعه کنید.