راهنمای غیر رسمی اوپن سوزی

راهنمای غیر رسمی اوپن سوزی

برای راهنمایی دوستان تازه وارد به دنیای گنو/لینوکس که لینوکس اوپن سوزی را انتخاب کرده اند قصد دارم ترجمه ای آزاد از وب سایت www.opensuse-guide.org را در وبلاگم منتشر کنم. پیشنهادات و انتقادات دوستان را با جان دل پذیرا هستم.

قسمت اول: مقدمه