این توضیح مختصری از نصب اوپن سوزی می باشد. برای کمکبیشتر لطفا به مستندات رسمی مراجعه کنید.

۴.۱. قبل از نصب

در اینجا چند نکته وجود دارد که قبل از آغاز مراحل نصب باید از آنها با خبر باشید.

۴.۱.۱. حداقل سخت افزار مورد نیاز

  • CPU: Pentium III 500 MHz or higher processor (Pentium 4 2.4 GHz or higher or any AMD64 or Intel64 processor recommended)
  • RAM: 1 GB physical RAM (2 GB recommended)
  • Disk Space: 5,0 GB for a normal installation (more recommended)
  • Sound and Graphics Card: Most modern cards are supported
4.1.2. الف) سوراندن تصویر لوج فشرده بر روی رسانه (CD,DVD)
هنگامی که شما تصویر لوح فشرده را بر روی رسانه (CD,DVD) می سوزانید نکته حائز اهمیت این است که برای این کار از یک نرم افزار استفاده کنید و ممکن است که رسانه شما قابلیت بوت نداشته باشد.
۴.۱.۲. ب) ساخت یک دیسک قابل حمل زنده
تصویر دیسک زنده همچنین می تواند  برای ایجاد دیسک نصب قابل حمل بر روی یک دیسک قابل حمل فراد داده شود دستورالعمل این کار را می توانید در لینک زیر ببینید.

http://en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick

۴.۱.۳. تنظیمات بایوس

اگر رایانه شما امان بالا آمدن از روی دیسک فشرده (CD,DVD) یا دیسک قابل حمل (USB) را ندارد، تنظیمات بایوس رایانه خود را بررسی کنید و آنرا را برای بالا امدن از روی دیسک فشرده یا قابل حمل تنظیم نمائید.

۴.۱.۴. بوت دوگانه ( اوپن سوزی و مایکروسافت ویندوز بر روی یک رایانه یکسان )


داشتن اوپن سوزی و ویندوز به صورت نصب شده بر روی یک رایانه  معمولا نسبتا ساده است بشرطی که ویندوز ابتدا نصب شده باشد. در طول نصب، اوپن سوزی  ویندوز را تشخیص داده  و مدیر بوت فهرستی را در هر بار راه اندازی سیستم نمایش داده و به شما اجازه انتخاب بوت سیستم عامل اوپن سوزی و یا مایکروسافت ویندوز را می دهد.

4.1.5. نصب لوازم جانبی
اگر شما در هنگام نصب پرینتر و دیگر لوازم جانبی را روشن نمائید، فرصت خوبی است برای اینکه آنها به صورت خودکار شناسایی و تنظیم گردند.
4.2. نصب از دیسک فشرده (DVD)
هنگامی که آماده شدید دیسک فشرده (DVD) را داخل دستگاه گذاشته سئس سیستم را روشن یا مجدد راه اندازی کنید. نصب دیسک فشرده / فلش زنده در ادامه توضیح داده خواهد شد.
خوش آمد گویی
 
صفحه خوش آمدگویی اولین چیزی است که شما خواهید دید
صفحه خوش آمد گوییآغاز نصب
سپس شما یک فهرست خواهید دید.فهرست
در اینجا شما می توانید زبان دلخواه و چند گزینه دیگر را قبل از ورود به محیط نصب انتخاب کنید.


زبان و موافقتنامه

موافقت نامه
مجوز موافقتنامه تنها برای آگاه کردن شما از حقوقتان است. این موافقتنامه نیاز  به موافقت شما ندارد، برای اینکه استفاده شما را محدود می کند.

بررسی کنید که زبان سیستم و صفحه کلید مورد دلخواه شما باشد.

نوع نصب